Hitta vänner i Nya Zeeland

arméingenjörenheter i sverige

2020.08.07 01:03 nik_stoon arméingenjörenheter i sverige

Jag var tvungen att översätta. Ledsen, talar inte svenska ännu :)
Hallå! Jag överväger att flytta till Sverige i 1 år. Jag arbetar som gruvtekniker i Kanada. Jag arbetar också som reservist (deltid) soldat för de väpnade styrkorna i Kanada. Vi får tillfälligt överföras till andra länder inom Nato. Jag har vänner som gjorde detta i Nya Zeeland och Australien. Jag är intresserad av att göra det i Sverige. Kan någon låta mig veta vad Army Engineer Regiments kan vara lämpliga? Jag skulle också vara OK med andra enheter. Jag skulle vara okej med norr, eftersom det är där gruvorna är, och kanske lättare att hitta sysselsättning i gruvindustrin. Tack på förhand! -Nick
I had to translate. Sorry, do not speak Swedish yet :)
Hello! I am considering moving to Sweden for 1 year. I work as a Mining Engineer in Canada. I also work as a reservist (part time) soldier for the armed forces in Canada. We are allowed to be temporarily transferred to other countries within NATO. I have friends who did this in New Zealand and Australia. I am interested in doing it in Sweden. Can anyone let me know what Army Engineer Regiments might be suitable? I would be OK with other units as well. I would be OK with the north, as that is where the mines are, and maybe easier to find employment in the mining industry. Thank you in advance! -Nick
submitted by nik_stoon to sweden [link] [comments]